Arctic Rally

Kem når Nordkapp?

Kjør så langt som mulig - med god flyt og minst mulig skader.